back

من سکوت در گلو شکسته شده‌ام

 

که دیگر صدایی را به پائین فرو نمیدهد

 

مگر آنکه به روانی فروغ اندیشه باشد

 

که تنها صداست که می‌‌ماند

 

مهران تیزکار

برلین - بهمن ۱۳۹۰